webCDwriter 2.8.2
Network CD Writing
haeger.name:80 Logo
CDWserver
 Status (Auto)
 Configuration
 Help
 About

webCDcreator
 User Manual
 Start Page
 WebStart

rcdrecord
 Manual
 Start

WWW
 Home
 Support
 Feedback
 Donations
 Author
 Links
Valid HTML 4.01!

Het gebruik van rcdrecord

Voorbeelden

 • Het image bestand "cdimage.iso" branden
  rcdrecord cdimage.iso
 • Creëren van een image en daarna branden
  mkisofs -r /bin | rcdrecord -
 • De eerste track van een data CD kopiëren
  rcdrecord /dev/[hd?|scd?]
 • WAV's en MP3's naar een audio CD schrijven
  rcdrecord 1.wav 2.mp3 ...
 • De directory "/bin" aan een data CD toevoegen (CDWserver zal het image creëren in multisession mode)
  rcdrecord -r -J -file /bin